Supreme Kama自選人數套餐

$198

6位起跳
清除
Supreme Kama自選人數套餐|至尊派對到會外賣套餐|Kama Delivery
Supreme Kama自選人數套餐
+ 加購商品(可疊加購買)
精選加購品|花雕慢煮浸鮑魚|Kama Delivery
花雕慢煮浸鮑魚(5隻)
-
+
$168
精選加購品|手工綜合仙草凍|Kama Delivery
手工綜合仙草凍(雞蛋布丁配奶茶底)(2杯)
-
+
$88
精選加購品|【特大容量】5公升桶裝珍珠奶茶|Kama Delivery
【特大容量】桶裝珍珠奶茶(5公升)
-
+
$298